Aralık 10, 2023

Astroloji

Astroloji, gök cisimlerinin hareketlerini ve konumlarını yorumlayarak insan yaşamı ve olayları hakkında kehanetlerde bulunan bir disiplindir. Astrolojinin kökleri, antik çağlara kadar uzanmaktadır ve birçok kültürde farklı şekillerde uygulanmıştır.

Astrolojinin temel prensibi, gök cisimlerinin konumlarının doğum anında veya herhangi bir belirli anında doğum haritası olarak bilinen bir haritaya yansıtılmasıdır. Bu harita, gezegenlerin, burçların ve evlerin konumlarını içerir ve bu konumlar insan yaşamı ve olayları hakkında yorumlanır.